Energiberegning – hus

Vi laver en energiberegning for dig, hvor du får et overblik over det samlede energiforbrug. Energiberegningen er en komplet beregning, som også indregner varmetab, energiforbrug og varmetilskud fra maskiner, lyskilder og mennesker.

Du skal have en energiberegning, hvis du renoverer, bygger om, bygger til eller bygger nyt. Energiberegningen viser, at du overholder de krav, der er i lovgivningen.

Samtidig kan den vise vejen til energibesparelser i eksisterende byggeri.

Der er kommet nye strammere regler for bygningers energiforbrug. Skal du bygge nyt eller bygge om, så kan vi lave en kvalitetskontrol af tegninger og teknisk dokumentationsmateriale til rammen for energiforbruget, så vi sikrer, at du holder dig inden for det forbrug, som loven foreskriver.

  • Vi laver energiberegninger i henhold til gældende mindstekrav i bygningsreglementet
  • Vi yder rådgivning om energioptimering ved omlægning af energikilde og fyringsanlæg.
  • Vi har stor erfaring med etablering af lavenergianlæg.

Og du har den samme kontaktperson gennem hele forløbet..