ENERGIRÅDGIVNING VEJEN KOMMUNE

Brørup, Holsted, Rødding og Vejen

Vi er certificeret i energirådgivning til såvel parcelhuse som erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Vi har lang erfaring som ELO-konsulent. Vi udfører energirammeberegninger for dit projekt, så vi sikrer, at det lever op til de krav, lovgivningen stiller.

Der er stramme regler for en bygnings energiramme for energiforbrug. Uanset om du vil bygge nyt eller om du ombygger/renoverer eksisterende bygninger, så bliver du mødt med krav om mindre energiforbrug.

Det er nemt blot at investere i en masse energibesparelse, men effekt-forrentning af den investerede kapital samt myndighedskrav skal indgå i den samlede energiberegning. En varmetabsberegning kan hurtigt vise, hvor du med fordel kan optimere dit energiforbrug.

Energien bliver konstant dyrere, så der er god økonomi i at nedbringe energiforbruget. Lad os rådgive dig om, hvordan du kan reducere energiforbruget mest muligt på en økonomisk forsvarlig måde.

Vi tilbyder energirådgivning til

  • private boligejere
  • private virksomheder
  • kommunale institutioner og
  • selvejende institutioner.