Hvad koster en arkitekttegning?

Hos Arkitekten & Ingeniøren får du Arkitektmøde, Tilbud og Skitse-tegninger for kr. 9.990,-

Tilbuddet beskriver tre faser, og hvad hver fase koster. I kan nemt overskue de enkelte dele af projektering og byggeri og ud fra tilbuddet kan I nemt afgøre, hvor meget, I ønsker vi skal deltage i processen.

 • Tilbud
  • Skitseforslag
  • Myndigheds projekt
  • Hovedprojekt

Hvis I har specielle ønsker, er huset meget stort, eller der er specielle forhold som gør sig gældende, så kan der blive tale om et retfærdigt tillæg for det ekstra arbejde, og er det det er tilfældet, så bliver I orienterer inden vi går i gang.

Arkitekttegning

gratis møde med arkitekten – bestil det her

Fra ide til skitseforslag

 • Et uforpligtende møde med dialog om jeres ideer og tanker (mødet tager ca. 2 timer) Et tilbud på arkitektarbejdet og byggeledelse
 • Skitse-tegninger, som visualisere det, vi har talt om på mødet.
 • Fra drømme til virkelighed

Fase 1 – Arkitektens skitse-forslag

Efter første møde får I arkitektens skitseforslag. Skitseforslaget visualiserer

 • Beliggenhed
 • Plantegning
 • Facadetegninger

Fase 2 – Myndigheder

Her sørger vi for alt papirarbejdet med myndighederne, så I hurtigst muligt får jeres byggetilladelse.

I den forbindelse bliver alle skitser rentegnet.

Fase 3 – Hovedprojektet.

Her laver vi de tegninger samt materiale- og konstruktionsbeskrivelser, som håndværkerne skal arbejde efter.

Når i godkender skitse-tegningerne fra fase 1, så begynder vi på rentegningen og dialogen med myndigheder.
Inden vi er klar til at gå i gang med fase 2, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med med:

 • Et møde, hvor ændringer til skitseforslaget drøftes
 • Tilretning af tegninger med yderligere ønsker og behov.

Dette faktureres efter tidsforbrug.

Hos Arkitekten & Ingeniøren er jeres projekt i sikre hænder. Sammen finder vi den løsning, der passer bedst til jer. Vore løsninger er ikke dusinvarer; vi finder essensen i jeres ønsker og udarbejder et unikt projekt ud fra dem.

Vi tager ansvaret for at omsætte jeres ønsker til et flot resultat, og vi koordinerer og styrer processen hele vejen igennem.

Hvis I ønsker det, kan vi være jeres forlængede arm overfor myndigheder og håndværkere gennem hele byggeriet. Vi vurderer nøje, hvad der vil egne sig til jeres projekt, og hvad ikke vil.

I får vores ekspertise med i købet. Vi kan måske forbedre nogle af jeres ideer, og hvis I ønsker noget, som ikke er optimalt, så siger vi det, og I får vores forslag til den optimale løsning. Vi vil nemlig gerne sørge for, at jeres nye bolig ikke blot ser flot ud, den skal også være gennemtænkt og økonomisk.

Arkitekttegninger bliver til arbejdstegninger

Når byggetilladelsen foreligger, så skal håndværkerne i gang. Og de har brug for deres egen version af tegningerne. Det klarer Arkitekten & Ingeniøren.

Når håndværkerne er i gang med byggeriet, så har vi hele tiden kontakt til dem, så vi er sikre på, at de har forstået tegningerne rigtigt, ligesom vi svarer på deres spørgsmål. Vores arkitekter er i det hele taget jeres byggeleder under processen. Han sørger for, at byggeriet lever op til det, I har aftalt, og at kvaliteten svarer til det aftalte.

Det er vigtigt, at selve byggeriet er mindst lige så professionelt udført som tegningerne.

Kvalitetssikring byggeri 

Der stilles meget store krav til moderne byggeri, til såvel materialer som til isolering og udførelse. F.eks. er energiforbrug underlagt meget strenge krav fra myndighederne, og det er uanset om det er nybyggeri eller om- eller tilbygning. Men husk, der opnås store energibesparelser ved at bruge de rigtige materialer og byggemetoder.

I vil måske opleve at møde arkitekten som byggeleder på byggepladsen iført sikkerhedshjelm, når du selv ‘inspicerer’ dit projekt

Når huset står færdigt

Når den store dag endelig oprinder, og dit projekt er færdigt, så tager vi en minutiøs gennemgang af hele byggeriet.

Her skal vi checke, at alt er udført som aftalt og afdække eventuelle fejl og mangler. Som byggeleder sørger Arkitekten & Ingeniøren naturligvis også for, at eventuelle fejl bliver udbedret. Herefter kender du dit byggeri ud og ind, så du både har et indblik i alle detaljer samt et overblik din nye bygning.

Først her slipper vi tøjlerne og lader dig nyde dit nye byggeri.