Få ideer til dit byggeri

Byggeriet skal passe til omgivelserne. Det skal være smukt og funktionelt, og samtidig skal det være bæredygtigt, økonomisk, driftsikkert og enkelt at vedligeholde.

I vore dage er det vigtigt, at de løbende vedligeholdelsesomkostninger er så lave som muligt. Derfor sørger vi for at finde løsninger og anvende materialer, der lever op til dette krav. Derved sikrer vi, at dit byggeri er bæredygtigt – på lang sigt.

Kom med din idé – så vil vi sammen med dig udvikle ideen til et projekt, du bliver glad for.

Arkitektmøde, tilbud og skitse-tegninger kr. 9.990,-

Vi vil lave gode rum

Vi kan mere end standard-ABC’en for byggeri.

Uderum såvel som inderum skal være egnede til formålet og fungere med de mennesker, der skal bruge rummene. Da det ofte er andre end os, der bygger, starter det veltilpassede byggeri for Arkitekten & Ingeniøren med feltstudier og brugersamtaler. Dybest set er det i dette samspil, vi skaber værdien for dig som bygherre.

I Arkitekten & Ingeniøren kan vi nemlig tænke alternativt indenfor budgettet. Når vi lytter, får vi mulighed for at tegne rummene til funktionen og ikke omvendt. Den tilgang giver størst mulig trivsel i hverdagen og derigennem størst mulig gavn af investeringen i byggeriet for bygherren.

I byggeriet vælger vi materialer med mindst mulig gene i forhold til allergi, støj etc. Vi stræber efter at bruge materialer og metoder, der mindsker den globale energibelastning mest muligt under hensyntagen til lav vedligeholdelsesudgift.