Juridisk syn og skøn

Vi udfører et stort antal 1-års og 5-års eftersyn samt C-eftersyn for Byggeskadefonden, ligesom vi har stået for mange udbedringsprojekter. Dette har givet os en stor ekspertise i at finde svigt, fejl og mangler – og vurdere konsekvenserne af dem.

Vi arbejder som beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter til beboelse af alle størrelser samt offentlige bygninger og erhvervsbygninger.

Konfliktmægling byggeprojekter

Vi er byggeskadekonsulenter og foretager skadevurdering for forsikringsselskaber og andre. Håndværksrådets Ankenævn bruger vore kompetencer ved tvister mellem bygherre og håndværker.

Arkitekten & Ingeniøren er beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter til beboelse af alle størrelser samt offentlige bygninger og erhvervsbygninger.

syn og skøn byggeri

Book et møde, eller bliv ringet op – vi gir’ kaffe!