PCB – Polyklorerede Biphenyler – er farligt affald

Hvad er PCB?

PCB er en gruppe kemiske forbindelser, som er meget miljø- og sundhedsskadelige. PCB blev brugt i mange byggerier i 1960’erne og 1970’erne, men blev forbudt i Danmark 1. januar 1977. Det var dog tilladt at bruge PCB i kabler frem til 1986.

Siden 1. januar 2013 har det været lovpligtigt at du som boligejer og bygherre skal have undersøgt boligen for PCB, hvis dit hus skal renoveres eller rives ned.

Bygninger med så voldsomt skadelige stoffer som PCB, bly, asbest og lignende skal tjekkes af kompetente og veluddannede fagfolk. Arkitekten & Ingeniøren besidder de kompetencer, der skal til for at vurdere om bygninger kan være belastet af PCB eller lignende farlige og skadelige stoffer.

Hvor findes PCB

PCB er især blevet brugt som brandhæmmende og blødgørende stof. Det findes fortrinsvis i fuger, termoruder, maling, elektriske komponenter og oliefyldte kabler. Men PCB kan også findes i beton, gulvbelægninger og belysningsarmaturer. Derfor findes PCB i rigtig mange bygninger.

Fra 1956 til 1974 har man brugt fugemasser, der har indeholdt op til 50 % PCB.

Book et møde, eller bliv ringet op – vi gir’ kaffe!

Check PCB ved renovering og nedrivning af bygninger

Hvordan håndterer vi PCB?

Ved renovering eller nedrivning af bygninger foretager Arkitekten & Ingeniøren først en screening af bygningen. Her vurderer vi risikoen ud fra oplysninger fra bygherren, BBR-registret og eventuelt en besigtigelse.

Hvis der er risiko for at der er PCB, foretager vi en nærmere undersøgelse af bygningen. Vi tager prøver af fuger, maling og andre steder, hvor PCB kan forekomme. Resultatet af prøverne, som leveres af et laboratorium, bruges til at planlægge en korrekt håndtering af de farlige elementer under renoveringen/nedbrydningen.

I forbindelse med PCB-undersøgelsen kan det med fordel undersøges, om der er andre miljøfarlige stoffer såsom asbest, bly, zink m.m., da kommunerne også vil have disse miljøfarlige stoffer kortlagt ved renovering/nedbrydning.

Derved får du en samlet strategi for håndtering og bortskaffelse af såvel materialer med PCB som andre typer miljøfarligt affald, der overholder kommunens krav.

PCB fra f.eks. fugemasse trænger ind i beton og mursten, som derfor også skal behandles og destrueres som farligt affald. Produkter med et indhold af 50 PPM (parts per million) og mere er omfattet af de særlige regler for behandling og bortskaffelse af farligt affald.

Det er bygherrens ansvar at PCB bliver håndteret korrekt.

Som rådgiver er det Arkitekten & Ingeniørens ansvar, at risikoen er beskrevet i projektmaterialet.

Hvor skadeligt er PCB?

PCB er yderst sundhedsfarligt for mennesker og dyr, og det kan optages i kroppen via munden, næsen og huden. PCB er hormonforstyrrende og kan f.eks. påvirke forplantningsevnen. PCB spredes meget let til de omgivende materialer og miljøer. PCB betegnes som et stort miljøproblem, såvel i Danmark som internationalt.

PCB kan skade helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig påvirkning af PCB er der konstateret skader på hud og forplantningsevne. Herudover er påvirkning af PCB gennem længere tid sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem.

Hvis du vil vide mere om PCB, så læs vejledningen på Vejledning om PCB.

Stort billede af hus med pletter på