Totalrådgivning byggeri

Rådgivning hele vejen

Vi yder rådgivning i alle byggeriets faser – nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning.

Vi kan levere totalrådgivning, som indeholder alle de delprojekter, som er en nødvendig del af helheden, for at dit byggeri kan gennemføres. Lige fra idefasen til det sidste bygningseftersyn. Rådgivningen omhandler både det tekniske, det arkitektoniske og det økonomiske. Med andre ord, så sørger vi for, at kvalitet, tidsplan og de økonomiske rammer overholdes.

Vi tilbyder rådgivning vedrørende forskellige delområder, som byggemodning, projektering af ventilation, beregning af energiforbrug, miljøregler, bæredygtighed osv.

Samtidig tilbyder vi byggeledelse, hvor vi er bygherrens forlængede arm og styrer hele byggeprocessen. Når vi står for byggestyringen, så behøver du kun at henvende dig til vor byggeleder. Så klarer vi kontakten til myndighederne, eventuelt ‘bøvl’ med håndværkere og leverandører m.m.

Og du har den samme kontaktperson gennem hele byggeperioden.

Book et møde, eller bliv ringet op – vi gir’ kaffe!

Renovering på Rødding Højskole

Rødding Højskole havde en bygning opført i 1970’erne, som var nedslidt og havde fejlkonstruktioner, der gav byggeskader, og den led under manglende vedligehold gennem flere år.
Overvejelserne gik på, om man skulle nedrive bygningen eller foretage en gennemgribende renovering.

Vi gennemgik bygningen, foretog såvel energimæssige som økonomiske beregninger af begge scenarier og kunne på denne baggrund anbefale, at man valgte renoveringsløsningen.

Denne blev så gennemført, og man har i dag en bygning, der rummer skolens væve- og tekstilværksted på ca. 410 etagemeter, og som fremstår nyrenoveret og energioptimeret for en anlægssum på knap 1,1 mio kr.

Rødding Højskole Rødding Andelsboligforening – før og efter

Skal bygningen renoveres eller rives ned?

Som nabo til en af Rødding Andelsboligforenings bebyggelser ligger en ældre beboelse, som har stået tom og virker forfalden. Boligforeningen opfordres til at købe den og sanere den.

Vi udarbejder forslag og kommer med økonomiske beregninger samt tidsmæssige kalkuler, hvilket resulterer i, at Boligforeningen beslutter at købe ejendommen med nedrivning for øje.

Vi udfører projekt samt forestår indhentning af myndighedstilladelser, gennemfører licitation af fagentrepriser og udfører byggeledelse og fagtilsyn. Projektet står færdig til aftalt tid og prisen er i underkanten af det opstillede budget.