Varmetabsberegning

Beregning af varmetab

En varmetabsberegning kan omfatte et enkelt rum hvis fx radiatorer og gulvvarme skal dimensioneres, eller beregningen kan omfatte en hel bygning til dimensionering af komplette varme- og ventilationssystemer.

På baggrund af varmetabsberegningen kan Arkitekten & Ingeniøren projektere de optimale konstruktioner og det optimale varme- og ventilationsanlæg.

Varmetabsberegninger kan også bruges til at godtgøre de opnåede energibesparelser ved et ombygnings- eller renoveringsprojekt, hvor der kan opnås tilskud fra energiforsyningsselskaberne. Se evt. dette link til Energistyrelsens hjemmeside.

For mindre bygninger, som fx almindelige boliger anvendes normalt Standardværdikataloget fra Teknologisk Institut – klik her – For større bygninger, fx virksomheder, institutioner og administrationsbygninger, skal der foretages beregninger af energiforbrug før og efter projektets gennemførelse.

Energitilskud

Du kan få tilskud til blandt andet efterisolering af ydervægge og tag, udskiftning af vinduer og døre, samt konvertering til mere energivenlige opvarmningsformer, samt en lang række andre energibesparende tiltag.

Som uvildig rådgiver hjælper Arkitekten & Ingeniøren dig som bygningsejer med al den nødvendige dokumentation og med at få hentet tilskuddet hjem.

Såvel ved nybyggeri som ved renovering skal du have fortaget en varmetabsberegning, som viser hvor stort et varmetab, der sker gennem vinduer, døre, etageadskillelser ect.

På baggrund af beregningen kan du afgøre, om du skal skifte vinduer, isolere gulv og loft lidt beder, eller renovere/udskifte varmeanlægget.

Vi rådgiver også om energioptimering fx ved at omlægge energilkilder og/eller fyringsanlæg.

Vores ingeniører har stor erfaring med at etablere lavenergianlæg, som kan give meget store besparelser på energibudgettet.