VVS-projektering

Det er vigtigt for energiforbrug og materialeforbrug, at anlæg  for vand- varme- sanitet og ventilation dimensioneres korrekt. Bygningsreglementets krav til energiforbrug kræver stor fokus på de tekniske anlæg i ethvert byggeri.

Mekanisk ventilation er et krav i mange nye bygninger, og det kræver ekspertise at projektere et ventilationsanlæg, så indeklimaet optimeres og energiforbruget minimeres, samtidig med at bygningsreglementets krav til begge dele overholdes.

Nyeste viden om korrosion i vand- og varmeanlæg er noget, vi følger meget nøje, da det kan blive dyrt at vælge forkerte materialer og samlingsmetoder, hvis der sker brud på rør og samlinger.

projektering vand, varme, sanitet og ventilation

Arkitekten & Ingeniøren tager også de sundhedsmæssige forhold alvorligt. For at undgå f.eks. legionellabakterier i varmtvandssystemer kræver det viden om de tekniske anlæg. Den viden besidder vore ingeniører.

Udskiftning af varmeanlæg fra f.eks. olie- eller naturgasfyrede kedler til bio-brændselsfyrede kedler, eller måske varmepumpeanlæg, er også en af vore store kompetencer. Vi laver selvfølgelig først rentabilitetsberegninger, som giver det økonomiske overblik over investeringens størrelse og forrentning.

Så har du et godt grundlag at beslutte dig ud fra.

Og du har den samme kontaktperson gennem hele forløbet.