Arkitekten & Ingeniøren

Rådgivning Byggeri

Rådgivning om byggeri i alle byggeriets faser. Få hjælp til, den første planlægning og helt frem til du tager byggeriet i brug.

Vi har specialviden om alle former for rådgivning, energi og statiske beregninger. Arkitekten & Ingeniøren leverer rådgivning, teknisk bistand og projekter for eks. kommuner, små og store virksomheder, boligforeninger, kirker og menighedshuse, håndværkere, byggefirmaer, fri- og efterskoler samt privatpersoner.

Og du har den samme kontaktperson gennem hele byggeperioden.

ENERGI RÅDGIVNING

Lad os rådgive dig om, hvordan du kan reducere energiforbruget mest muligt på en økonomisk forsvarlig måde.

RÅDGIVENDE INGENIØRER

Som rådgivende ingeniørfirma er vi uvildige og uafhængige og løser til enhver tid opgaver ud fra dine behov

ARKITEKT

Når drømme og ideer skal udvikles til den optimale løsning bidrager vores arkitekter med erfaring og overblik

BEDREBOLIG RÅDGIVER

Vi er BedreBolig rådgiver i Vejen Kommune. Vi beregner energiforbrug og fremstiller bygningstegninger.

Rådgivning om nybyggeri, renovering og om- og tilbygning

Vi kan yder totalrådgivning, som indeholder alle de delprojekter, som er en nødvendig del af helheden for at dit byggeri kan gennemføres. Lige fra idefasen over myndighedsbehandling og projektering til det sidste bygningseftersyn.

Vi kan levere rådgivning vedrørende enkelte delområder, som fx byggemodning, byggetilladelser, projektering af ventilation, beregning af energiforbrug, rådgivning om miljøregler og bæredygtighed.

Samtidig tilbyder vi byggeledelse, hvor vi er bygherrens forlængede arm og styrer hele byggeprocessen. Når vi står for byggestyringen, så behøver du kun at henvende dig til vor byggeleder. Så klarer vi kontakten til myndighederne, eventuelt ‘bøvl’ med håndværkere og leverandører m.m.

Rådgivning Byggeri

Arkitekt rådgivning – fra ide til aflevering af byggeri

Når I vælger at samarbejde med en professionel arkitekt, så får I et resultat, der er skræddersyet specifikt til jeres ønsker, jeres økonomi og jeres byggestil.

Vi har ansvaret for at omsætte jeres ideer og ønsker til et godt resultat. Vi tænker i de store linjer, men med fokus på detaljen, så æstetik, form og funktion går op i en højere enhed. Vi tænker hele tiden de nye trends og tendenser ind i den virkelighed, I skal fungere i. Vi har et skarpt øje for at se, hvad der vil egne sig, og hvad der realistisk kan omsættes til virkelighed.

Et samarbejde med vores arkitekter er også rådgivning om eller, at koordinerer og styre bygge processen hele vejen igennem.

Rådgivning byggeri

Rådgivning om byggeri og anlæg

Vi yder såvel totalrådgivning som rådgivning til specifikke projekter i processen.

Som en del heraf står vi også for byggeledelse, byggestyring og energirådgivning. Vi har specialviden om alle former for rådgivning, energi og statiske beregninger.

Ud over ingeniører beskæftiger vi også arkitekter. Vi foretager syn og skøn samt fungerer som bygningssagkyndige og foretager skadevurdering.

Vi leverer rådgivning, teknisk bistand og projekter for eks. kommuner, små og store virksomheder, boligforeninger, kirker og menighedshuse, håndværkere, byggefirmaer, fri- og efterskoler samt privatpersoner.

Rådgivende Ingeniører

Vi er vant til at yde teknisk bistand og ingeniørfaglig rådgivning til totalprojekter, som rådgivning til specifikke projekter i processen. Som en del heraf står vi også gerne for byggeledelse, byggestyring og energirådgivning.

Vi har specialviden om alle former for rådgivning, energi og statiske beregninger.

Vi foretager syn og skøn samt fungerer som bygningssagkyndige og foretager skadesvurdering. Vi er ligeledes certificeret som energimærkningsfirma.

Arkitekten & Ingeniøren udfører Rådgivning om byggeri