Arkitekttegnet byggeri til

Erhverv-
& institution

Vi udarbejder specialtilpassede og moderne arkitekttegnede løsninger til erhverv & institutioner.

Det skal passe til formålet

Vi indtænker jeres behov og arbejdsflow

Øget produktivitet, større arbejdsglæde og optimering af arbejdsgange

Det er bare 3 rigtig gode grunde til at få kigget byggeriet efter i sømmene. 

Arkitekten & Ingeniøren udarbejder en flowanalyse, der fortæller jer, hvordan I kan optimere forhold og indretning af bygningerne, så de daglige arbejdsgange lettes og produktionen optimeres.  

Vi søger alle nødvendige tilladelser og koordinerer byggeriet, så I har færrest mulige gener heraf.  

Så kan I nemlig fokusere på jeres kerneforretning, mens vi tager os af forbedringerne.  

Vi guider hele vejen

Totalrådgivning

Vi kan levere totalrådgivning, som indeholder alle de delprojekter, som er en nødvendig del af helheden, for at dit byggeri kan gennemføres. Lige fra idéfasen til det sidste bygningseftersyn.

Dine interesser som bygherre bliver varetaget fuldt ud, særligt med henblik på at honorere dine forventninger til kvalitet, kreativitet, økonomi og tidsforbrug.

Hos os får du rådgivning om forskellige delområder, f.eks. byggemodning, projektering af ventilation, miljøregler og bæredygtighed samt beregning af energiforbrug.

Hvis du vil være fri for ‘bøvl’ med håndværkere, kontakt til leverandører og myndigheder mm., så kan vi fungere som din byggeleder og varetage hele byggestyringen. Det vil sige, at du kun har én kontaktperson – nemlig vores byggeleder.

Processen ved om- eller tilbygning

Indledende møde m. arkitekten

Processen starter med et indledende møde med Arkitekten. På mødet taler vi om jeres behov, drømme og forventninger til byggeriet. 

l

Tilbud på arkitekttegning

Efter det første møde udarbejder vi et tilbud på projektet.  

Tilbuddet er delt op, så I tydeligt kan se, hvad de forskellige faser koster. På den måde er det let gennemskueligt for jer, og I kan frit vælge, hvor mange faser, I ønsker, vi skal være en del af.  

j

Skitseforslag

Hvis I takker ja til tilbuddet, påbegynder Arkitekten udarbejdelse af skitseforslaget. I skitseforslaget visualiseres de drømme og behov, vi fandt frem til på første møde.  

Myndighederne

Alt efter omfanget er der brug for tilladelse til nybyggeri eller tilbygning. Vi kender systemerne, og vi sørger for at få byggetilladelser i hus hurtigst muligt.  

Hovedprojekt

Når der er styr på de nødvendige tilladelser, arbejder vi videre med tegningerne, som håndværkerne skal bruge til at udføre jeres projekt.  

Eksterne

Hvis der er behov for f.eks. geotekniske undersøgelser af byggefeltet eller en landinspektør til afsætning af fundamentlinker, tager vi fat på det her.  

Afslutning

Vi slipper projektet løs, og I kan lade det overgå til dem, I har valgt til at varetage selve bygeprocessen. Skulle I have brug for yderligere tryghed og sparring undervejs i byggeriet, er vores byggerådgivning et oplagt valg. Læs mere om det her 

Første møde med
Arkitekten & Ingeniøren
koster kun en kop kaffe