Arkitekttegning – Sådan er processen

Det er op til jer, hvor mange dele af processen I ønsker at have med på jeres projekt. Det er også op til jer, om I blot har brug for et skitseforslag, så jeres håndværker har noget at arbejde ud fra, eller om I ønsker den helt store løsning til brug ved nybyggeri

Processen igennem jeres næste projekt

Indledende møde m. arkitekten

Processen starter med et indledende møde med Arkitekten. På mødet taler vi om jeres behov, drømme og forventninger til byggeriet. 

l

Tilbud på arkitekttegning

Efter det første møde udarbejder vi et tilbud på projektet.  

Tilbuddet er delt op, så I tydeligt kan se, hvad de forskellige faser koster. På den måde er det let gennemskueligt for jer, og I kan frit vælge, hvor mange faser, I ønsker, vi skal være en del af.  

j

Skitseforslag

Hvis I takker ja til tilbuddet, påbegynder Arkitekten udarbejdelse af skitseforslaget. I skitseforslaget visualiseres de drømme og behov, vi fandt frem til på første møde.  

Myndighederne

Alt efter omfanget er der brug for tilladelse til nybyggeri eller tilbygning. Vi kender systemerne, og vi sørger for at få byggetilladelser i hus hurtigst muligt.  

Hovedprojekt

Når der er styr på de nødvendige tilladelser, arbejder vi videre med tegningerne, som håndværkerne skal bruge til at udføre jeres projekt.  

Eksterne

Hvis der er behov for f.eks. geotekniske undersøgelser af byggefeltet eller en landinspektør til afsætning af fundamentlinker, tager vi fat på det her.  

Afslutning

Vi slipper projektet løs, og I kan lade det overgå til dem, I har valgt til at varetage selve bygeprocessen. Skulle I have brug for yderligere tryghed og sparring undervejs i byggeriet, er vores byggerådgivning et oplagt valg. Læs mere om det her 

Første møde med
Arkitekten & Ingeniøren
koster kun en kop kaffe