Om os

Persondata

Vi værner om vores kunders og ansattes persondata

Datasikkerhed

I henhold til Persondataforordningen har vi vurderet, hvorledes de personoplysninger, vi indhenter, eventuelt kan identificere en person – og hvordan vi behandler de oplysninger.
Arkitekten og Ingeniøren indsamler og behandler navn, adresse, telefonnummer, og mailadresse på ansatte, kunder og samarbejdspartnere.
Der indhentes tillige personfølsomme oplysninger for ansatte.
Alle personfølsomme data placeres i aflåst skab og/eller på elektroniske medier, hvortil kun de dataansvarlige har adgang.

KUNDER
Alle data indhentes fra kunden selv eller fra samarbejdspartnere, og databehandlingen sker kun i kundens interesse.
Kun i helt særlige tilfælde modtager vi personfølsomme oplysninger.
Alle oplysningerne tjener kun ét formål, nemlig at gennemføre byggesagen bedst muligt i alle henseender, herunder i overensstemmelse med love og regler.
Persondata kan videregives til myndigheder og andre samarbejdspartnere, men kun i det omfang, det er nødvendigt i relation til sagsbehandlingen, og med udtrykkelig besked på at slette/makulere disse persondata, når byggesagen og/eller lovkrav ikke længere kræver, at disse data skal opbevares.
Persondata – dog aldrig personfølsomme persondata – videregives i mindre omfang til samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføring, herunder opdatering af hjemmeside.
Kunden har ret til at se, hvilke persondata Arkitekten & Ingeniøren har om den pågældende, ligesom kunden til enhver tid kan forlange sine persondata slettet, dog under hensyntagen til de love og regler, som pålægger Arkitekten & Ingeniøren at opbevare data i en given periode. Krav om at få sine persondata slettet videregives til eventuelle samarbejdspartnere, som har modtaget disse data.

SAMARBEJDSPARTNERE
Alle persondata indhentes fra den pågældende selv eller fra dennes hjemmeside, publikationer, offentlige registre etc.
Kun i helt særlige tilfælde modtager vi personfølsomme oplysninger.
Alle oplysningerne tjener kun ét formål, nemlig at gennemføre byggesager bedst muligt i alle henseender, herunder i overensstemmelse med love og regler.
Persondata videregives til myndigheder og andre samarbejdspartnere, men kun i det omfang, det er nødvendigt i relation til sagsbehandlingen, og med udtrykkelig besked på at slette/makulere disse persondata, når byggesagen og/eller lovkrav ikke længere kræver, at disse data skal opbevares.
Den pågældende har ret til at se, hvilke persondata Arkitekten & Ingeniøren har om vedkommende, ligesom vedkommende til enhver tid kan forlange sine data slettet, dog under hensyntagen til de love og regler, som pålægger Arkitekten & Ingeniøren at opbevare data i en given periode.

Arkitekten & Ingeniørens behandling af de indsamlede persondata vurderes til ikke at udgøre en risiko for de pågældende personer.
Jobansøgninger slettes senest 14 dage efter modtagelsen, eller 14 dage efter en ansættelsesprocedure.
Hvis Arkitekten & Ingeniøren under en ansættelsesprocedure ønsker at indhente referencer, skal ansøgeren specifikt give samtykke hertil.

DATAANSVARLIG
Dataansvarlige er Finn Jacobsen og Søren Bøgedal.